miercuri, 20 aprilie 2016

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ (ROI) VS. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (ROF)

În acest articol voi prezenta cele două tipuri de regulamente: Regulamentul de Ordine Interioară sau prescurtat (ROI) şRegulamentul de Organizare şi Funcţionare sau prescurtat (ROF)


Regulamentul de Ordine Interioară este un document intern care este o cerinţă legală reglementată de codului muncii. ROI-ul se întocmeşte de către angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor sau a sindicatului (dacă este cazul). ROI-ul va conţine reglementări referitoare la regulile privind protecţia, securitatea şi igiena în cadrul societăţii, reguli privind disciplina muncii, orarul, tratarea orelor suplimentare, zilele naţionale libere, reguli referitoare la principiul nediscriminării şi al înlăturării oricarei forme de încălcare a demnităţii. Reglementează totodată reguli referitoare la procedura disciplinară, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate. În regulamentul de ordine interioară vor fi specificate şi criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 
Regulamentul de ordine interioară trebuie adusă la cunoştinţa salariaţilor la data angajării în societate, şi trebuie să aveţi dovada că aceştia au luat la cunoştinţă reglementările din regulament. 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru societăţi nu este obligatorie prin lege, dar acesta este un instrument prin care se reglementează şi se structurează organizaţia. Acest regulament are la bază organigrama societăţii. ROF-ul descrie atribuţiile, competenţele, nivelurile de autoritate, responsabilităţile şi mechanismele de relaţii a departamentelor/compartimentelor. Este o strânsă legătură între ROF şi fişele de post, pentru că atribuţiile şi competenţele prezentate în ROF trebuie să reiasă şi din fişele de post a personalului angajat pe aceea funcţie. Dacă sunt servicii externalizate (ex. contabilitatea şi serviciul de resurse umane - salarizare) din contractul de prestări servicii la obligaţiile prestatorului trebuie să reiasă toate atribuţiile prezentate în ROF.  

În caz că doriţi o consultanţă în vederea elaborării unui Regulament de Ordine Interioară sau a unui Regulament de Organizare şi Funcţionare personalizată, vă rugăm, nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de email: contabilitateincluj@gmail.com 


FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI.


S.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu