miercuri, 21 ianuarie 2015

BON DE COMBUSTIBIL | DEDUCTIBILITATEA TOTALĂ, PARTIALĂ SAU NEDEDUCTIBILITATEA

În acest articol voi prezenta cum devine un bon de combustibil o cheltuială deductibilă.


În cazul unei entităţi care îşi poate desfăşura activitatea folosind un vehicol, poate să îşi deducă cheltuiala cu combustibilul. În primul rând entitatea trebuie să deţină sau să închirieze/comodeze o maşină/moped/motocicleta etc., pe care o va folosi în scopul firmei. Dacă nu se optează pentru achiziţionarea unui vehicol pe numele firmei, care implicit are costurile cu întreţinerea mult prea ridicate (impozit, asigurare RCA etc.), se poate opta pentru comodarea propriului vehicol printr-un contract de comodat încheiat între entitate şi o persoană fizică. 

Sunt trei cazuri în care acelaş bon se poate considera deductibil, deductibil 50% sau nedeductibil integral:

-În cazul în care pe bonul de combustibil nu este înscriptionată de casa de marcat codul fiscal al firmei, cheltuiala cu combustibilul aferent bonului devine nedeductibil integral

-În cazul în care pe bonul de combustibil este înscripţionată de casa de marcat codul fiscal al firmei şi se ataşează şi un ordin de delegaţie bonului, acesta devine deductibil 50%, asta însemnând, că se poate deduce doar jumătatea din valoare.

-În cazul în care pe bonul de combustibil este înscripţionată de casa de marcat codul fiscal al firmei şi se ataşează un ordin de delegaţie şi o foaie de parcurs, acesta devine 100% deductibilă.

Pentru a nu lăsa loc înterpretărilor ar fi indicat, ca bonurile de combustibil să fie achitate numerar sau prin cardul bancar al companiei. 

Atenţie: Pentru bonurile de combustibil cu o valoare mai mare de 100 EURO, conform reglementărilor în vigoare obligatoriu trebuie solicitată factură fiscală!

Notă: Felul deducerii cheltuielilor de combustibil va determina felul deducerii cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, deci în cazul în care se deduce combustibilul 50%, se vor deduce piesele de schimb, asigurarea RCA, manopera service doar jumătate.

FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI.


S.A.
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu