duminică, 18 ianuarie 2015

FACTURĂ FISCALĂ | GHID DE ÎNTOCMIRE, ELEMENTE OBLIGATORII

În acest articol, voi prezenta care sunt elementele obligatorii şi cum se întocmeşte corect o factură fiscală. Facturile trebuie emise in trei exemplare: primul exemplar se preda cumparatorului, al doilea exemplar trebuie transmisa departamentului de contabilitate pentru inregistrarea veniturilor, iar al treilea exemplar ramane in facturier. 

Din 1 ianuarie 2007, sunt eliminate facturile fiscale înseriate şi numerotate de către Imprimeria Natională, deci societăţile comerciale sau PFA-urile pot defini singuri formatul dorit cu condiţia să apară pe ele elementele obligatorii definite de lege:

- Seria şi numărul facturii (la înfiinţarea unei societăţi trebuie întocmită o decizie referitoare la numerotarea facturilor, chitanţelor, avizelor. Această numerotare se poate continua şi în anul următor, sau se poate schimba, printr-o nouă decizie prin care se aprobă noua numerotare: de exemplu, se decide ca facturile întocmite să aibă seria XYZ şi prima factură emisă să aibă numărul 20150001). Facturile emise trebuie să meargă în ordine, iar în cazul unei greşeli se anulează factura respectivă şi se trece la urmatorul număr, urmând ca şi factura eronată să ajungă la contabilitate ca ea să se înregistreze "anulată".

- Data emiterii (data emiterii trebuie să meargă în ordine cronologică, este imposibil să se emite factura XYZ 20150001 în 03.01.2015, iar factura XYZ 20150002 în 01.01.2015)

- Numele, numărul de înregistrare în registrul comerţului, cod de înregistrare fiscală, sediul, judeţul, contul bancar, banca atât al furnizorului pe partea stângă a facturii cât şi al cumpărătorului pe partea dreaptă a facturii.  

- Capitalul social al furnizorului respectiv cota de TVA aplicată.

- Este important să se specifice dacă furnizorul aplică sistemul "TVA la încasare"

- Dacă este cazul unor prestări de servicii trebuie specificată numărul contractului care stă la baza prestării serviciilor sau în cazul unor comenzi dacă această prestare nu este una repetitivă sau îndelungată se trece numărul comenzii. (de exemplu la sectiunea 1 "Denumirea produselor sau a serviciilor" în cazul unor prestări de servicii de curierat se va trece: Prestări de servicii curierat conform contract nr. 001/01.01.2015)

- Datele privind livrarea bunurilor (fac excepţii cazurile când este vorba despre prestări de servicii): se completează cu numele delegatului, codul numeric personal, seria şi numărul buletinului sau cărţii de identitate, numărul mijlocului de transport folosit.

Nu este obligatorie semnarea şi ştampilarea facturilor!

FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI. S.A

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu