duminică, 11 ianuarie 2015

SRL-D | PLUSURI OFERITE FAŢĂ DE UNUL OBIŞNUIT

O persoană care înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată, poate opta pentru un SRL-D (SRL-debutant) care îi va aduce mai multe beneficii. În acest articol voi prezenta toate condiţiile respectiv caracteristicile acestei forme juridice. 


Condiţiile ca cineva să poată înfiinţa un SRL-D sunt următoarele:
 • să înfiinţeze pentru prima dată o societate comercială
 • să nu mai fi fost în trecut asociat sau acţionar a unei firme atât în România cât şi în spaţiul intracomunitar (în acest sens antreprenorul trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere)
 • să fie înfiinţată de un asociat debutant dar nu mai mulţi de 5 asociaţi debutanţi 
 • societatea poate să aibă cel mult 5 coduri CAEN.
 • Din 2015, s-a renunţat la condiţia referitoare la vârsta debutantului. 
Nu pot fi înfiinţate SRL-D-uri pe următoarele domenii de activitate: tutun, alcool, producţie şi comercializare de armament, produse pirotecnice, activiţăti de jocuri de noroc respectiv pariuri, tranzacţii imobiliare.

Avantaje oferite de SRL-D:
 • această formă juridică este scutită de toate taxele de înfiinţare, deci antreprenorul debutant trebuie să depună doar capitalul social. (în caz de desfinţare, costurile sunt aceleaşi ca şi la un SRL)
 • se scuteşte de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator pentru salariile a cel puţin 2 şi cel mult 4 salariaţi cu normă întreagă pe periodă nedeterminată. Scutirea se acordă pentru salariile ce nu depăşesc maximul salariului mediu brut pe economie din anul anterior (OUG nr.6/2011) 
 • un antreprenor debutant poate să primească sprijin şi consiliere de la Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei (OTIMMC) la care aparţine în funcţie de domiciliul sediului social al întreprinderii. Puteţi găsi datele de contact a oficiului la care va puteţi adresa aici  
 • se poate opta pentru ajutorul financiar NERAMBURSABIL oferit de statul român în valoare maximă de 10.000 euro care reprezintă 50% din valoarea proiectului, restul de 50% trebuie finantată din alte surse (surse proprii sau credit bancar).  

Obligaţii cerute de SRL-D:
 • este obligat să reinvestească minimum 50% din profitul realizat în anul anterior. 
 • este obligat să depună situaţiile financiare şi la DIMMMAT (Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Mediu de Afaceri şi Turism). 
 • este obligat să folosească ajutorul financiar nerambursabil în urmatoarea proporţie: MINIMUM 40% trebuie folosită pentru achiziţie de active corporale în legătură directă cu domeniul de activitate a firmei (echipamente, terenuri mobilier etc.), active necorporale (licenţe, francize) dar şi pentru realizare de site în valoare maximă de 10.000 RON, iar restul banilor, MAXIMUM 60% pentru cheltuieli operaţionale (chirie, salar, utilităţi, marketing respectiv materii prime, auxiliare etc.)
 • în momentul în care se optează pentru ajutorul financiar nerambursabil, este obligatoriu să se angajeze cel puţin 2 persoane. 

Calitatea şi avantajele oferite de SRL-D sunt valabile în primele 3 ani de la înfiinţare, iar în 31 decembrie în anul în care societatea împlineşte 3 ani de la înregistrarea la ONRC, acesta îsi pierde calităţile oferite de această formă juridică, asociatul/asociaţii având obligaţia să îşi schimbe demumirea în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la această dată .

La atingerea pragului de 500.000 euro (echivalentul în ron) societatea debutantă are obligaţia ca cel mai târziu până la finalul lunii următoare să notifice în scris Registrul comerţului unde s-a înfiinţat, urmând ca după notificare să îşi piardă calităţile şi facilităţile oferite de SRL-D.

Atenţie!!! Dacă în termen de 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale, acesta nu este achitată, se pierde calitatea şi toate facilităţile oferite de SRL-D.

FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI.S.A

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu