sâmbătă, 2 mai 2015

REGISTRUL DE BANI PERSONALI | GHID DE ÎNTOCMIRE, ELEMENTE OBLIGATORII

În acest articol voi prezenta cum se întocmeşte Registrul de bani personali conform ordinului publicat în Monitorul Oficial sub numarul 513/2015 în 30.04.2015. 


Registrul de bani personali se completează obligatoriu pentru unităţile care folosesc casă de marcat. Dacă o societate are mai multe puncte de lucru, va avea în mod obligatoriu câte un registru la fiecare punct de lucru. Formatul registrului trebuie să fie A4.

Se numerotează obligatoriu fiecare pagină, iar pe ultima pagină se scrie: "Prezentul registru conţine ....pagini numerotate de la .... până la ....." şi se semnează de către administratorul/titularul unitătii.

Registrul va avea următorul format:

 Modelul şi conţinutul registrului de bani
Unitatea ..........
C.I.F. ............
Adresa ............

Nr.   Data  Numele si Functia Suma de bani la inceperea Ora      Semnatura
crt. Zi Luna An prenumele      programului        inregistrarii angajat
-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Personalul din punctul de lucru este obligat să completeze zilnic informaţiile solicitate de formular fără să modifice, să şteargă sau să lase spaţii necompletate.

Atenţie: Operatorul economic este responsabil de integritatea registrului şi de completarea lui zilnică. Dacă unitatea nu deţine acest registru ea poate fi amendată cu o amendă de 9.000 RON. Iar dacă personalul în cazul unui control refuză să prezinte banii deţinuţi de aceştia, vor plăti o amendă de 1.250 RON. 

Registrul trebuie înregistrată la ANAF. Înregistrarea constă în redactarea unei notificări în maxim 5 zile LUCRĂTOARE de la publicarea ordinului.

Exemplu de notificare :

SC A SRL 
Cluj-Napoca, str. XY, nr. 1 
J12/1234/2001 
CUI RO1234 
Nr. 999 din 1 mai 2015

Către,
DRFP Cluj – AJFP Cluj 

Subscrisa A SRL cu sediul social în Cluj-Napoca, str. XY, nr. 1, având în vedere prevederile Ordinului  nr…. /2015, vă redactam următoarea
NOTIFICARE
La punctul de lucru al societății noastre situat în Cluj-Napoca, str. Punctului de lucru, nr. 1, am deschis la data de …/…./….. registrul de bani personali conform prevederilor OUG 28/1999. Registrul conține un număr de 100 pagini numerotate de la 1 la 100.

Administrator,

FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI.S.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu