marți, 23 iunie 2015

AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ | DEMERSURI NECESARE PENTRU ÎNFIINŢARE

În acest articol voi prezenta care este procedura de înfiinţare a unei companii cu profilul de agent de muncă temporară (leasing de personal). Persoana juridică, trebuie să desfăşoară activităţi economice conform codului CAEN 7820 "Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului."

Cel mai mare "obstacol" pentru înfiinţarea companiei de leasing de personal o reprezintă înfiinţarea unei garanţii la o bancă, la alegere în cuantum de 25 de salarii minime cu impozitul şi contribuţiile aferente incluse. Din 1 iulie 2015, odată cu mărirea salariului minim, nivelul garantiei ajunge la 32.275 RON (echivalentul a 7.200 euro), dar din 1 ianuarie 2016, când salariul minim va fi majorat la 1.200 RON, va trebui suplimentată această garanţie până la nivelul a aproximativ 8.250 euro. 

Dacă impozitele şi contribuţiile nu sunt achitate în maxim 15 zile după scadenţă, statul îşi va recupera banii din contul de garanţie, iar dacă în contul menţionat nu sunt suficiente fonduri, le va recupera de la partenerul de afaceri. În caz că valoarea garanţiei scade, agentul de muncă temporară are obligaţia ca în cel mult 5 zile să suplimenteze fondurile până la nivelul minim. 

Această activitate trebuie autorizată de către Ministerul Muncii. Autorizaţia este valabilă 24 de luni şi se prelungeşte în 2-2 ani. Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă:
- actul constitutiv în care să fie menţionată obiectul de activitate - copie legalizată
- certificat de înregistrare la registrul comerţului cu obiectul principal de activitate - copie legalizată
- certificat constatator cu menţiunea că solicitantul nu se află în proceduri de reorganizare sau faliment potrivit legii
- cazier fiscal
- certificat de atestare fiscală pe 0
- dovada constituirii garanţiei - extras bancar sau ordin de plată ştampilat şi semnat de banca unde a fost deschisă contul cu mentiunea "GARANŢIE CF HOTĂRÂRII 1256/2011"
- declaraţia pe propria răspundere privind sancţiunile contravenţionale (solicitantul trebuie să scrie o declaraţie cum că nu a fost amendată contravenţional pentru încălcarea legislaţiei muncii, comerciale şi fiscale
Dosarul se soluţionează în 30 de zile, iar dacă este nevoie de aducerea a noi dovezi sau acoperirea lipsurilor din dosar acest lucru se poate completa în 7 zile, 

Agenţii de muncă temporară se înregistrează în Registrul Naţional de Evidenţă a Agenţiilor de Muncă Temporară Autorizaţi, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale, această înregistrare se face în termen de 15 zile de la autorizare de către M.M.F.P.S.

În ceea ce constă instructajul SSM, agentul de muncă temporară are obligaţia de a face instructajul introductiv-general, iar utilizatorilor îi revin obligaţia instruirii la locul de muncă şi a instruirii periodice, 

În general se încheie contract de muncă temporară pe perioada contractului între agentul de muncă temporară şi utilizator fără a depăşi termenul de 24 de luni. Pentru fiecare noua misiune se încheie un nou contract de muncă. Angajatorul este obligat să angajeze persoana cu salariul care să nu fie mai mică decât salariul minim din tara unde va presta. 

În cazul în care agentul de muncă temporară are contracte de colaborare cu companii din cadrul UE, dar din afara României, aceştia au nevoie de a obţine şi autorizaţia A1 portabil. 

FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI.


S.A.   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu