luni, 6 iulie 2015

TICHETE DE VACANŢĂ

În acest articol voi prezenta aspectele privind tichetele de vacanţă. Este foarte important de stiut, că ordonanţa voucherelor de vacanţă a fost votată în 03.06.2015 şi va intra în vigoare în 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial.Bugetarii vor primi tichete de vacanţă, dar rămâne la latitudinea fiecărei companii private dacă împlementează acest lucru sau nu. Tichetele se acordă pentru petrecerea concediului de odihnă în România, în limita a 6 salarii medii pe economie. Acesta este plafonul de deductibilitate, dar angajatorul poate să opteze şi pentru o valoare inferioară în limita posibilităţilor financiare sau a politicii aplicate. Angajatorul nu este obligat să acorde tichete pentru toţi angajatii, poate să facă o selecţie şi să dea doar la câţiva dintre ei pe bază de selecţie. 

Tichetele sunt scutite de contribuţiile salariale, ele vor fi doar impozitate cu 16%. Tichetele sunt atractive angajatorilor prin faptul că ele sunt deductibile integral din calculul impozitului pe profit. 

Tichetele pot fi acordate în format pe hârtie sau electronic (pe card) unde li se virează cele 6 salarii medii pe economie urmând să le folosească la unităţile postate în lista ANT. Angajaţii care beneficiază de tichete de vacanţă nu vor mai beneficia în acel an de primă de vacanţă. 

Voucherele de vacanţă vor fi emise de Autoritate Natională de Turism (ANT) şi vor avea un termen de valabilitate până în data de 31 decembrie în anul în care au fost emise.  

Conform articolului 7 din legea nr.94/2014 - aprobata prin OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele abateri:

"(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de catre unitatea afiliata spre comercializare a voucherelor de vacanta de catre alte persoane decat titularul voucherului de vacanta
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei si retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii prevazut la art. 1 alin. (7)
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unitatii afiliate de a da rest in bani la voucherul de vacanta
(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si retragerea licentei de turism agentiei de turism, in calitate de unitate afiliata, fapta prin care pachetul de servicii turistice oferit pentru voucherul de vacanta difera de pachetul similar de servicii oferit de structura de primire turistica pentru alte categorii de beneficiari
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism
(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI.

S.A.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu