vineri, 6 noiembrie 2015

SCHIMBARI IN CODUL FISCAL DIN 2016

În acest articol voi prezenta schimbările publicate în Legea nr. 227 din 08.09.2015, publicată în Monitorul Oficial, partea 1, nr. 688 din 10.09.2015 referitor la codul fiscal care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016. 


MICROINTREPRINDERI: 
- O persoană juridică este considerată microintreprindere dacă veniturile impozabile sunt sub 65.000 euro la cursul de la finele anului şi ponderea din consultanţă este sub 20%. 
- Impozitul micro rămâne 3% din venituri. 
- Se introduce o nouă cota de impozitare. Societăţile nou înfiinţate care au un salariat cu 8 ore, sau mai mulţi salariaţi care cumulat dau 8 ore pentru primele 24 luni va plăti impozit micro de 1%. Dacă societatea este înfiinţată pe termen limitat trebuie să fie pe minimum 48 luni. 
- Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an, trebuie să anunţe ANAF în 30 de zile de la înfiinţare, aplicarea regimului microintreprinderilor. 
- Impozitul pe dividente în anul 2016 rămâne 16%, şi va scădea la 5% din anul 2017. 

IMPOZIT PROFIT:
- Impozitul pe profit ramane 16%.
- Impozitul pe dividente în anul 2016 rămâne 16%, şi va scădea la 5% din anul 2017. 
- Amortizarea maximă a autovehicolelor este de 1500 lei/lună, restul sumei amortizate va fi nedeductibilă. 

TVA:
- Cota generală de TVA va scădea de la 24% la 20%.
- Cota de 9% se va aplica la medicamente, cazare în regim hotelier, alimente, servicii de restaurant şi chatering.
- Cota de 5% se va aplica la cărţi, manuale şcolare, reviste, acces la evenimente culturale şi sportive, târguri şi expoziţii, case memoriale, muzee, vânzări de locuinţe sociale. 
- Se deduce TVA 50% pentru mijloacele de transport persoane când nu sunt utilizate în mod exclusiv în activităţi economice.
- Plafonul de trecere la TVA rămâne 220.000 lei ( 65.000 euro la cursul aderării).
- Măsurile de taxare inversă se extind la clădiri, părţi de clădiri şi terenuri, furnizări de telefoane mobile, console, tablete, PC, laptop.

IMPOZITAREA PFA: 
- Cota de impozitare rămâne 16%.
- Se intorduce în mod obligatoriu contribuţia la pensie de 10.5% din venitul net (plafonul maxim este de 5 salarii medii brute). Se plăteşte chiar dacă titularul este angajat salariat. Dacă PFA-ul doreşte să cotizeze pentru pensie întreagă opţional achită 15.8% contribuţia angajatorului. Baza de calcul a contribuţiei la penşii este decisă de PFA, dar aceasta nu poate fi mai mică de 35% din salariul mediu pe economie şi nici mai mare de 5 ori salariul mediu.
- Începerea / încetarea unei activităţi se anunţă în 30 zile (nu în 15 zile cum este în 2015). 

TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE: 
- Eliminarea taxei hoteliere,
- Persoanele fizice care deţin imobile trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere la primărie până la 29.02.2016, în care declară că sunt construcţii rezidenţiale, nerezidenţiale sau cu destinaţie mixtă cf. art. 495.
- Dacă într-o clădire îsi are sediul un PFA, II , IF, SRL etc. şi desfăşoară activităţi economice, aceasta se consideră construcţie nerezidenţială şi se plăteşte impozit către consiliul local de 0.2%-1.3% din valoarea impozabilă conform art. 458 (alin. 1) dacă imobilul este evaluat de catre un evaluator. Raportul de evaluare este valabilă 5 ani. În cazul în care proprietarul nu doreşte să i se evaluaeze imobilul, el va plăti 2% la 1.000 lei/mp. conform art. 457 (alin. 2). 
- Pentru imobilele rezidentiale proprietarii vor plăti impozite de 0.08%-0.2% din valoarea impozabilă a locuinţei.   

FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI.


S.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu