duminică, 21 februarie 2016

DISPOZIŢIE DE PLATĂ / ÎNCASARE | GHID DE ÎNTOCMIRE, ELEMENTE OBLIGATORII

În acest articol, voi prezenta care sunt elementele obligatorii şi cum se completează corect o dispoziţie de plată respectiv o dispoziţie de încasare. 


Mai sus aveţi ataşat un model de dispoziţie de plată/încasare. După cum se poate observa aceasta are două pagini. 

Pe prima pagină se completează următoarele informaţii:
-În primul rând se stabileşte dacă este vorba despre o dispoziţie de plată sau una de încasare şi se completează acest lucru după steluţă;

-Fiecare dispoziţie trebuie să fie numerotat şi să fie specificată data la care se completează. (dispoziţiile trebuie numerotate în ordine crescătoare începând cu numărul 1);

-Se specifică numele celui care primeşte sau dă bani entităţii;

-Se specifică funcţia persoanei care primeşte sau dă bani persoanei juridice (ex. administrator, titular, sau dacă este angajat, se completează funcţia pe care este angajat)

-Se specifică suma în cifre şi în litere, iar la final scopul încasării/plăţii

-Se semnează de către conducătorul unităţii şi de către compartimentul financiar contabil.  

Pe pagina a doua se completează următoarele informaţii:
-În cazul în care este vorba despre o dispoziţie de plată se completează seria şi numărul cărţii de identitate a persoanei căruia i se plătesc banii, respectiv suma şi data la care i se plăteşte. Persoana în cauză trebuie să semneze în această căsuţă. 

-În partea de jos a dispoziţiei, casierul entiăţii trebuie să specifice suma care se plăteşte sau se încasează, respectiv data la care se face tranzacţia şi să semneze. 


FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI.
S.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu