luni, 30 martie 2015

DELEGAŢIE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ

În acest articol voi prezenta informaţii şi plafoane de deductibilitate pentru cheltuielile aferente delegaţiei. Ghidul de întocmire a formularului de delegaţie o găsiţi aici.  Conform HG 1860/21.12.2006 actualizată în 27.01.2015 persoana delegată într-o localitate situată la o distanță mai mare de 5 km de la locul permanent de muncă primeşte o îndemnizaţie zilnică de delegare sau de detaşare pentru instituţiile publice de până la 17 ron sau pentru societăţile cu capital privat de până la maximum 2.5-ori 17 ron (42,50 ron/zi). Suma de 42,50 ron este suma maximă deductibilă, în cazul în care se oferă o sumă mai mare, suma ce depăşeşte acest prag se înregistrează pe statul de plată şi se impozitează. 

Numărul zilelor în care angajatul se află în delegaţie se calculează în zilele calendaristice de la data şi ora plecării până la data şi ora sosirii. Se plăteşte indemnizaţie de delegare pe fiecare 24 de ore de delegaţie iar pentru o delegare cu o durată pe o singură zi se primeşte indemnizaţie de delegare doar dacă durata este de cel puţin 12 ore.  

Dacă se optează pentru deplasarea cu autoturismul personal în delegaţie, acesta presupune ca să se plătească posesorului de autoturism contravaloarea de 7.50 litri de carburanţi la fiecare 100 km parcurşi, taxele de drum, de poduri etc. intervenite pe durata călătoriei.

Persoanele trimise în delegaţie într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi desfăşoară permanent activitatea acesta poate beneficia şi de indemnizaţie de cazare pe baza documentelor justificative în unităţi de cazare a căror clasificări nu depăşeşte 3 stele sau flori. Dacă salariatul este delegat în localitatea în care acesta îsi are domiciliul, nu va beneficia de cazare, doar de indemnizaţia de delegare. În cazul în care personalul nu sa cazat în condiţiile de mai sus fiecare noapte de cazare se decontează la suma de 45 ron.

Dacă cheltuilelile cu transportul este mai avantajoasă decât cheltuielile cu cazarea, se optează pentru acesta. Toate cheltuielile trebuie justificate prin actele doveditoare. 

În cazul în care salariatul la terminarea delegaţiei îşi prelungeşte sejurul cu câteva zile (ex. i se termină delegarea vineri şi doreşte să rămână şi pe week-end) transportul de întors nu i se mai decontează.

În cazul delegaţiilor externe reglementată de HG 518/10.07.1995 actualizată în 20.01.2015, diurna pentru fracţiunile de timp ce nu însumează 24 de ore se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioadele ce depăşesc 12 ore.  

Sunt deductibile şi cheltuielile pentru obţinere de viză, asigurări medicale, pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi cu clima greu de suportat, comisioanele şi taxele bancare, taxele de aeroport (în afara taxelor de bagaje), dar în caz de deces sunt decontate şi cheltuielile cu transportul în ţară etc.

Plafoanele de ductibilitate a indemnizaţiilor de delegare respectiv de cazare cu şi fără documente justificative pentru toate ţările sunt prezentate într-un tabel în anexa HG 518/10.07.1995 actualizată în 20.01.2015.

FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI.


S.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu