duminică, 5 aprilie 2015

ACTE NECESARE ÎN DOSARUL ANGAJATULUI

În acest articol voi prezenta lista actelor necesare în dosarul angajatului:Conform art. 7 din HG 161/2006, modificată prin HG 37/2010 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor: 
(1) Angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. 
(2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

Alte documente: 
- Fişa de aptitudine eliberată de la medicul de medicina muncii (care trebuie reînnoită periodic) - fără fişa de aptitudine contractul individual de muncă se consideră nul. 
- Copie după cartea de identitate
- Copie a certificatului de naştere
- Copie după certificatul de căsătorie -(şi cel de divorţ dacă este cazul)
- Copie după diploma de absolvire a ultimei instituţii de învăţământ 

Dacă angajatul are în întreţinere copil, trebuie să aducă copia certificatului de naştere a copilului + o declaraţie pe propria răspundere (sau o adeverinţă de la locul de muncă -depinde de politica firmei angajatului) a soţului/soţiei, că acesta nu este luată în evidenţă şi la locul de muncă al soţului/soţiei. 

Angajaţii au posibilitatea de a înregistra ca şi coasigurat o rudă de gradul 1 (mama, tata, soţ, soţie) în cazul în care acesta nu are alte venituri şi nu beneficiază de asigurare de sănătate. În cazul descris, trebuie întrodusă în dosarul angajatului şi o copie după cartea de identitate a coasiguratului/ei însoţită de o declaraţie că acesta nu are venituri. *

* În cazul în care există o perioadă în care coasiguratul/a nu era asigurat (ex. perioada dintre pierderea locului de muncă şi data înregistrării ca şi coasigurat) acesta trebuie să achite contribuţiile aferente acelei perioade, urmând ca după acesta să se înregistreze ca şi coasigurat.

FINANCIAR PRESS: OFERIM SERVICII DE CONSULTANTA / CONTABILITATE / SALARIZARE - RESURSE UMANE, CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT: AL CALITATII (ISO 9001), DE MEDIU (ISO 14001), AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (ISO 18001) PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE APASATI AICI.S.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu